cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad van Elivagar komen tweemaandelijks bij elkaar om aandachtspunten vanuit de lokale onderwerpen te bespreken.

De bewoners maken onderdeel uit van deze vergadering en worden hierin begeleid door een coach.

In de Cliëntenraad zijn een aantal ouders /wettelijk vertegenwoordigers aanwezig namens de ouders. De lokale Cliëntenraad heeft maandelijks overleg met de coach en tweemaandelijks met de locatie manager.

Vanuit de Cliëntenraad is er een vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad.