rondleiding

Elivagar 005

Bij Elivagar wordt op diverse plekken zorg en ondersteuning geboden. Zo wonen er 24 bewoners verdeeld over vier woningen op de Koppelstraat in Roggel. Van hieruit reizen we naar de Heibloem. Op het terrein van de Widdonck wonen in een voormalig paviljoen van de Widdonck acht jongeren met een licht verstandelijke beperking, die zich voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Hier wordt de basis gelegd om door te groeien naar zelfstandig wonen en werken.

Enkele jongeren wonen verspreid over de gemeente Leudal in een eigen appartement. Ze hebben laten zien dat ze dit kunnen. Bij het wonen in een eigen appartement hoort natuurlijk dat je je huis schoon kunt houden, op tijd de vuilnis aan de weg zet. Geen burenoverlast veroorzaakt en dat je de rekeningen op tijd betaald. De begeleiders helpen je hierbij en met woningstichtingen sluiten we een wonen op proef contract als je zover bent dat je in een groep aan deze voorwaarden zoals omschreven in de Invra kunt voldoen. Je woont dan een jaar op proef en ga je daarna zelfstandig verder door het leven mits je kan voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Je kunt dan wel nog altijd een beroep blijven doen op ambulante ondersteuning.