werken bij Elivagar

_DSC2076

Er zijn op Elivagar drie verschillende soorten werkgebieden, met hun eigen krachten en aandachtsgebieden:

1. De Koppeling: kunstzinnig,  creatief – ambachtelijk werkgebied waar (op aanvraag) diverse producten van natuurlijke materialen worden gemaakt. Deze worden verkocht en /of verwerkt in kerst- en cadeaupakketten.

_DSC2082

2. Werkschuur Leudal: agrarisch werkgebied waar een biologisch dynamische tuinderij gevestigd is en bosbouw onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden. Groenten, fruit, bloemen en (bewerkt) hout worden verkocht in het verkooppunt.

_DSC2078

3. Hoeve Twente: kunstzinnig als agrarisch en dienstverlenend werkgebied, waar veel verschillende werkzaamheden en diensten centraal staan. Op Hoeve Twente is er plek voor biologisch dynamische bos- en landbouw, dierverzorging, houtbewerking, technische- (sleutelen aan apparaten) en creatief-ambachtelijke werkzaamheden. Producten worden verkocht in het verkooppunt: werkschuur Leudal.

Bejegening met respect

Elivagar hecht veel waarde aan een professionele relatie tussen medewerker en cliënt en medewerkers onderling. Wij stellen te allen tijde het welzijn en het welbevinden van onze cliënten centraal in onze samenwerking. Wij tonen begrip en respect voor de  van ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten en hun positie. Dit vraagt om  inlevingsvermogen, vertrouwen, een respectvolle houding, betrokkenheid en goede communicatie.

Elivagar garandeert een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Agressief gedrag van medewerkers, cliënten of hun verwanten accepteren we dan ook niet. De medewerker heeft een professionele houding, dit betekent dat hij een cliënt, collega of derde nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. Daarnaast onthoudt de medewerker zich van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens werktijd maar ook daarbuiten tijdens alle activiteiten die door of namens de organisatie worden georganiseerd.

Elivagar helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.