onze medewerkers

 Op Elivagar werken mensen met Passie.

Onze medewerkers staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om bewoners te ondersteunen bij het maken van hun eigen keuzes. Ze proberen alle cliënten zoveel als mogelijk binnen maatschappelijk verantwoorde kaders eigen regie te geven over hun leven. Dat wat je zelf kunt doe je ook zelf en van de begeleiding kun je verwachten dat die je daarbij ondersteunen. We helpen zoveel als mogelijk om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Hierbij hoort het maken van keuzes.

Medewerkers hebben een achtergrond vanuit pedagogische, of vakinhoudelijke opleidingen. Maar vooral zijn de medewerkers op Elivagar mensen die zich met de bewoners willen verbinden en hen willen ondersteunen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ook is het mogelijk stages te lopen vanuit verschillende opleidingen op het gebied van wonen en werken.

Hiertoe is Elivagar gecertificeerd door Calibris en Auquor.