personeelsvereniging

Binnen Elivagar is er geen personeelsvereniging. Het personeel kent elkaar en ontmoet elkaar op verschillende momenten. Teams organiseren zelf momenten om met elkaar iets leuks te doen. Een keer per jaar is er een gezellige avond voor alle medewerkers. Ouders en / of vrijwilligers nemen dan de zorg voor de bewoners over.