onze zorg

Onze zorg en ondersteuning zijn er op gericht dat we zoveel mogelijk ‘de mens de mens laten zijn’. Medewerkers helpen bewoners daar waar nodig om hun eigen leven invulling te geven. Dit doen we door met elkaar in dialoog te gaan en te zoeken naar ontplooiingsmogelijkheden.