werkgebieden

In onze visie is een heel belangrijke plaats ingeruimd voor werk. Werken is werken, en dat vormt een groot gedeelte van de dag en het dagritme. Het uitgangspunt van Elivagar is dat we werk aan onze bewoners aanbieden dat er toe doet: het hebben van een zinvol- en nuttig werk. Voor alle bewoners van Elivagar geldt dat werken heilzaam en gezond makend is. Bewoners krijgen de kans om hun talenten zoveel mogelijk te ontplooien.

Daarnaast voldoet het werk op Elivagar aan een maatschappelijke behoefte / vraag, op economisch, agrarisch of dienstverlenend / creatief gebied. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, capaciteiten, competenties en behoeften van onze bewoners. Zo wordt de verbinding gelegd tussen de vraag in de maatschappij en de arbeidscompetenties van onze bewoners. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in te stromen in een leerwerktraject, dat uiteindelijk kan uitmonden tot werken in de maatschappij.

Er zijn op Elivagar drie verschillende soorten werkgebieden, met hun eigen krachten en aandachtsgebieden:

  1. De Koppeling: kunstzinnig,  creatief – ambachtelijk werkgebied waar (op aanvraag) diverse producten van natuurlijke materialen worden gemaakt. Deze worden verkocht en /of verwerkt in kerst- en cadeaupakketten.
  2. Werkschuur Leudal: agrarisch werkgebied waar een biologisch tuinderij gevestigd is en bosbouw onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden. Groenten, fruit, bloemen & (bewerkt) hout worden verkocht in het verkooppunt.
  3. Hoeve Twente: kunstzinnig als agrarisch en dienstverlenend werkgebied, waar veel verschillende werkzaamheden en diensten centraal staan. Op Hoeve Twente is de plek voor biologische bos- en landbouw, dierverzorging, houtbewerking, technische- (sleutelen aan apparaten) en creatief ambachtelijke werkzaamheden. Producten worden verkocht in het verkooppunt.