cliëntenraad

De Lokale Cliëntenraad op locatie Eindhoven bestaat uit vertegenwoordigers of familieleden en vergadert eens per 2 maanden

De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Postadres:
Lokale Cliëntenraad locatie Eindhoven
Genneperweg 169
5644RS Eindhoven.