historie

De historie van locatie Eindhoven kan door niemand beter worden verwoord dan door Simon van Schoten, door ons ook wel de peetvader van Gennep genoemd. Simon is geboren en getogen op de boerderij waar nu de huidige boer en boerin Age en Mirjam met hun vier kinderen, de kaasmakerij en de winkel als onderdeel van De Genneper Hoeve gehuisvest zijn.

Simon was in de jaren zeventig initiatiefnemer en voortrekker van de werk-actiegroep “Gennep voor altijd”. Deze groep heeft er voor gezorgd dat het landgoed uit handen is gebleven van grote projectontwikkelaars. Hierdoor kan Eindhoven blijven genieten van een uniek landgoed, dat als niet verkaveld beekdallandschap authentiek is gebleven. De bewoners van DeSeizoenen dragen daar, volgens Simon, op een bijzonder positieve manier aan bij.

molen