onze medewerkers

Op locatie Eindhoven werken medewerkers vanuit de grondwaarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest.
Deze grondwaarden vormen het uitgangspunt bij de ondersteuning van de bewoners.

Gelijkwaardig: we zijn allemaal mens met onze mogelijkheden en beperkingen, medewerkers, bewoners, ouders, vrijwilligers en stagiaires.

Dienstbaarheid: vanuit onze mogelijkheden, leren we van elkaar om steeds beter voor de ander te zorgen.

Tegenwoordigheid van geest: betrokkenheid en presentie zijn een belangrijke succes factor en voorwaarden in het werk met elkaar.