cultuur

Aandacht voor gezonde voeding, eerlijke landbouw en voor de dieren een dierwaardig bestaan, dat was op de Genneper Hoeve al cultuurgoed voor dat DeSeizoenen er woonden. Ook werden er op bescheiden schaal en op eigen wijze de jaarfeesten gevierd,  om met name de overgangen van moeder aarde in het boeren te accentueren.2013-05-19 11.42.41

Het zijn met name ook deze cultuur elementen geweest die 6 jaar geleden gemaakt hebben, dat Genneper Hoeve en DeSeizoenen elkaar als partner gevonden hebben. Met de komst van DeSeizoenen ontstond er een echte woon/werkgemeenschap.

Het vieren van de feesten in de loop van het jaar is en blijft hierbij een belangrijk element van de gemeenschapsvorming. Aandacht voor de veranderende natuur en de christelijke achtergronden daarbij, geven steeds weer aanleiding tot ontmoeting en feest.

sinterklaas 182