Jaarverslag 2014 – verdere opbouw

Het jaar 2014 stond in het teken van verdere opbouw van de organisatie en het voorbereiden op de hervormingen in de langdurige zorg die per 1 januari 2015 zijn ingevoerd.

De komende jaren zullen vooral in het teken staan om vanuit eigen kracht en visie ons aan te passen aan de veranderende wet- en regelgeving en bekostigingsmodellen. Kern hiervan is dat de zorg zich primair dient te richten op de mogelijkheden en wensen van cliënten en het sterker betrekken van hun eigen sociale netwerk. Dat past bij onze visie van woon- en werkgemeenschappen die een sociale bedding creëren voor individuele ontwikkeling.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag 2014 DeSeizoenen