onze mensen

DeSeizoenen is een organisatie die, vanuit een antroposofische mensvisie, mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Kenmerkend
in deze visie zijn de gelijkwaardigheid tussen begeleider en cliënt en de ontwikkeling van ieder individu. We leggen het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Niet alleen als het gaat om onze cliënten, maar ook als het gaat om de ontwikkeling van onze medewerkers.

Een extra perspectief
Medewerkers van DeSeizoenen zijn regulier opgeleid, maar hebben zich daarnaast verdiept in de antroposofische visie op mens en gezondheid. Ze beschikken dus over een extra perspectief. Door met een holistische blik waar te nemen, ontstaan nieuwe inzichten.

Een ‘luisterende houding’
DeSeizoenen gaat verder dan het alleen het zorgen voor iemands fysieke en psychische welzijn. Het gaat om het vinden en benutten van ontwikkelingsmogelijkheden. Daarvoor zijn een goede sfeer, het mogen zijn wie je bent, het aandacht hebben voor elkaar en het voelen dat je van waarde bent belangrijke voorwaarden. Een ‘luisterende’ houding is daarbij essentieel.