wettelijke vertegenwoordigers

Een wilsonbekwame cliënt, ofwel een volwassenen die zelf zijn belangen niet behartigen kan, door bijv. een psychische aandoening of verstandelijke beperking heeft een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op dat gebied waarop de cliënt wilsonbekwaam is Wettelijk vertegenwoordigers van volwassenen zijn veel familieleden. Het kan ook een bewindvoerder, mentor of curator zijn.

Wie kan wettelijk vertegenwoordiger zijn?

  1. Curator / mentor = benoemd door de rechter
  2. De schriftelijk gemachtigde = benoemd door de cliënt zelf (in een schriftelijke verklaring)
  3. De echtgenoot of partner = niet benoemd, vrijwillig
  4. Een ouder / kind/ broer/ zus = niet benoemd, vrijwillig