Nieuwe cliënten in de cliëntenraad van Overkempe

Maandag 10 februari was het een belangrijke dag voor de leden van de cliëntenraad (LCr). Voor het deel van de cliëntenraad dat uit bewoners bestaat, was de zittingstijd van 4 jaar voorbij. Nadat we afscheid hebben genomen van Daan, die er voor gekozen had zich niet verkiesbaar te stellen, en hem door middel van een leuk kado heel erg bedankt te hebben voor zijn actieve deelname in de CR, was het tijd om de nieuwkomers welkom te heten. Alan en Cecilia hebben zich aangemeld om Christiaan, Johanna, Michel en Parcival te versterken. Omdat er 6 zetels zijn in de LCr hoefden er geen verkiezingen worden gehouden. Ronald van Aalten (locatiedirecteur) heeft de oude leden, Christiaan, Johanna, Michel en Parcival herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar. En de nieuwe leden, Alan en Cecilia benoemd voor dezelfde periode. Om dit belangrijke moment te vieren aten we gezellig wat lekkers bij de koffie en thee en kregen ze allemaal een kadootje namens Overkempe en de clientvertegenwoordigers van de LCr. Op naar weer 4 jaar medezeggenschap!