scholing/ training

Scholing
DeSeizoenen helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis om zich naar vol vermogen te ontplooien. Hierbij wordt uitgegaan van hun mogelijkheden, talenten en wensen. Voor medewerkers die bij ons werken, willen we hetzelfde. Er zijn daarom diverse mogelijkheden voor medewerkers, stagiaires en leerlingen om zich vakinhoudelijk te ontwikkelen en persoonlijk te groeien.

Het werken in de zorg vraagt de nodige basiskennis en vaardigheden. Onze medewerkers volgen dan ook regelmatig trainingen op het gebied van onder andere ziektebeelden, veiligheid, weerbaarheid en bejegening. Hierbij integreren we zoveel mogelijk de antroposofische mensvisie.

Elke locatie stelt jaarlijks een opleidingsplan op met een ruim aanbod aan collectieve trainingen, workshops en trainingen in teamverband. Tevens is er ruimte voor individuele leertrajecten. Iedere medewerker kan een persoonlijke ontwikkelingsplan overeenkomen met zijn of haar leidinggevende. Het persoonlijke ontwikkelingsplan bevat afspraken op het gebied van ontwikkeling en maakt deel uit van het jaargesprek.

DeSeizoenen heeft samen met de Ondernemingsraad een studiefaciliteitenregeling opgesteld met spelregels rondom aanvragen, toekenning en vergoeding in tijd en geld.