open woonplek

Binnen Overkempe komen regelmatig woonplekken vrij.

We bieden 24-uurs zorg. De ondersteuning is op maat, volgens afspraken, die worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. We bieden ondersteuning in het wonen, dagbesteding en vrije tijd.

Zorgbemiddeling
telefoonnummer: 0485 – 388 900
Of mail naar zorgbemiddeling@deseizoenen.org