religie

We proberen het ritme dat in het leven en de natuur aanwezig is, beleefbaar te maken.

Om je niet te verliezen in de dagelijkse gang van zaken is het zinnig om momenten van bezinning in te voeren, in je eentje maar ook met elkaar. In de antroposofie wordt aan de spirituele werkelijkheid net zoveel belang gehecht als aan de materiƫle. Door middel van rituelen, zoals handelingen, jaarfeestvieringen en spreuken wordt het religieuze leven binnen Overkempe vormgegeven. Hier wordt getracht een gezonde verhouding tot jezelf, tot medemensen en tot de omringende wereld te ontwikkelen. De levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuigingen en achtergronden van bewoners en hun ouders worden gerespecteerd.

Zondagsviering

Om de week is er een zondagsviering. Tijdens deze viering staat een passage uit het evangelie centraal en kunnen wij hierover in gesprek met elkaar. Daarna wordt een passend verhaal gelezen. De zondagviering wordt afgesloten met een gezamenlijk lied.

Offerhandeling

Eenmaal in de maand wordt men in de deze handeling aangesproken om gezamenlijk het christelijke mensheidsgebeuren te beleven, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en intenties. Het beleven van de eigen religieuze zelfstandigheid staat centraal. De teksten die door de drie handelingshoudenden aan het altaar worden uitgesproken vormen een leidraad en nodigen uit tot eigen innerlijke activiteit. Omdat we te maken hebben met volwassen mens kan iedereen zijn of haar eigen weg in het religieuze beleven, dus ook voor het wel of niet, actief of passief willen deelnemen aan het offerhandel-gebeuren.

Overige religieuze begeleiding

Stervensbegeleiding en verwerkings-levenvraaggesprekken zijn ook onderdelen die volop aandacht krijgen op Overkempe.