werkgebieden

Werken en leren in één van de werkplaatsen op Overkempe.

Werk is een wezenlijk onderdeel in ons zorgaanbod. Op alle werkplaatsen en werkgebieden wordt er gezocht naar individueel passend werk, zodat iedereen die op Overkempe woont in de gelegenheid wordt gesteld aan het werk te gaan. Ditzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor externe cliënten, die hier niet wonen maar komen werken. De overgang van wonen naar werken, vindt plaats in het dorpshuis. Dit doen we door de dagopening, waarbij medewerkers en bewoners samenkomen. Het ontmoeten van elkaar, het luisteren naar de spreuk en muziek en de mededelingen van de dag (jarigen, filmavond, voorstellen nieuwe mensen) vormen hiermee het begin van de werkdag. De lunch en koffiepauze zijn op de werkplaatsen.

De werkplaatsen van Overkempe kun je ruwweg verdelen in:

–        werkplaatsen waar je een ambacht kunt leren
–        werkplaatsen waar je dienstverlenend werk doet
–        op beleving gerichte werkplaatsen.

2008.04.16 overkempenieuws 120

Deze verschillende kwaliteiten: ambachtelijkheid , dienst verlenen en beleven zijn ook in alle werkplaatsen terug te vinden.

Wekelijks wordt aan een aantal werkplaatsen kunstzinnige ondersteuning aangeboden in de vorm van euritmie, muziek of schilderen. Uitgangspunt voor het geven van kunstzinnige ondersteuning op de werkplaatsen is dat het afwisselen van arbeid en kunstzinnige activiteiten bevorderend werkt op de complete gezondheid.

De werkplaatsen van Overkempe bevinden zich op drie locaties: op het terrein van Overkempe, in het dorp Boskamp en in het dorp Olst. Werk aangeboden in de lijn van de job coach kan ook buiten het dorp zijn.