houtwerkplaats

In de houtwerkplaats kan een cliënt zich scholen in het ambacht van houtbewerker. Ook is er op de houtwerkplaats plek voor cliënten die belevingsgericht komen werken en zijn er cliënten die dienstverlenende taken uitvoeren, zoals het verzorgen van de werkruimten, koffie zetten, lunches voorbereiden boodschappen halen.

Deze werkplaats kent drie afdelingen:

– Een prikkelarme groep. In deze groep wordt individueel met de cliënt gewerkt. De werkzaamheden die worden verricht maken weinig lawaai en er wordt gebruik gemaakt van handgereedschap.

– De open ruimte. Hier worden alle voorkomende werkzaamheden uitgevoerd met diverse gereedschappen.

– De machineruimte. In deze ruimte wordt gewerkt met zware machines zoals de lintzaag, bovenfrees, vandiktebank, elektrische schuurmachines.

De cliënten die voor het ambacht gaan, worden in deze werkplaats geschoold in diverse technieken en in het maken van een onderdeel van een product of in het maken van een totaalproduct. Producten zijn onder andere: meditatiebankjes, muziekhuisjes, kaarsenhouders, bogen voor een kerststal, kaartenstandaards, fotolijstjes, lampjes, cajons (ritme instrument).

! Bel ons ook voor hout-opdrachten op aanvraag !

hout