wonen in Olst

Overkempe biedt zorg, wonen en werk aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

Op het terrein van Overkempe zijn verschillende woonvormen

Zoals wonen in groepsverband en individueel begeleid wonen in een appartement. Veel cliënten wonen op het terrein van Overkempe en een aantal cliënten woont in een van de groepswoningen in het dorp. Naast gewone woonzorg, waarbij meerdere bewoners samenleven, zijn er ook besloten groepen. In de besloten groepen bieden we zorg aan cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Tevens is er een afdeling voor bewoners met een meervoudige handicap. Wonen op Overkempe kan dus op veel verschillende manieren, variërend van meer of minder begeleid tot begeleid zelfstandig wonen, of van samen wonen in een groep tot alleen wonen in een appartement.

2008.04.16 overkempenieuws 246

Overkempe is  ook een dorpsgemeenschap

Waar naast cliënten ook medewerkers, vaak met hun gezin en andere inwoners, wonen. Dit versterkt het gevoel dat Overkempe een wijk van het dorp is. Het gemeenschapsgevoel wordt versterkt door samen jaarfeesten te vieren en gezamenlijk te genieten van andere culturele activiteiten.