Familievereniging

Voor alle familie-leden

Doel:  Wij willen het contact en de samenwerking bevorderen tussen de ouders, familie, wettelijke vertegenwoordigers onderling en de leiding van Overkempe om de zorg rond onze verwanten op Overkempe op een positieve manier te ondersteunen.

Het is belangrijk om met elkaar in verbinding te staan om een bijdrage te leveren aan een goede zorg en het welzijn van onze kwetsbare groep familieleden.

Hoe: Door bijeenkomsten te organiseren waar wij elkaar kunnen ontmoeten om informatie en ervaringen uit te wisselen in een ontspannen sfeer. En door het uitnodigen van sprekers om ons meer informatie te geven over uiteen lopende onderwerpen. Dit kan onder meer de achtergrond van de antroposofische zorg zijn of de uitdagingen waar de zorg vandaag de dag voor staat. Ook kunt u denken aan het organiseren van de jaarlijkse klussendag waarbij iedereen een praktische bijdrage kan leveren.

Word lid! Het lidmaatschap bedraagt € 10,- p.j. Neem hiervoor s.v.p contact met de secretaris via secretaris@familieverenigingoverkempe.nl

Zie ook de folder van de Familievereniging Overkempe

Lees hier een artikel over Familievereniging Overkempe!

Bestuur Familievereniging

Paul Roscam Abbing penningmeester@familieverenigingoverkempe.nl 

Maura de Jong  voorzitter@familieverenigingoverkempe.nl   

Sietske Verheijden: secretaris@familieverenigingoverkempe.nl

Algemeen e-mailadres: info@familieverenigingoverkempe.nl