cliëntenraad en familievereniging Overkempe

De cliëntenraad van Overkempe.
Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben zowel op lokaal als op centraal niveau medezeggenschap! Lokaal kunnen cliënten en vertegenwoordigers invloed uitoefenen op de zorg- en dienstverlening van hun instelling. Daartoe overlegt de Lokale Cliëntenraad met de Locatiemanager. Twee leden van de Lokale Cliëntenraad vormen de afvaardiging in de Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen.
De cliëntenraad van Overkempe bestaat uit een Commissie Cliënten van vijf cliënten en een Commissie Vertegenwoordigers van vijf cliëntvertegenwoordigers. Ze vergaderen acht à negen maal per jaar in aanwezigheid van de Locatiemanager. ‘s Ochtends voor de officiële vergadering van de cliëntenraad, komt de Commissie Cliënten bijeen om samen met hun coach de vergadering voor te bespreken en de eigen gesprekspunten op papier te zetten

Familievereniging Overkempe
De familievereniging Overkempe werkt nauw samen met de Cliëntenraad van Overkempe. De Familievereniging heeft een eerste stap gezet om de informatieverstrekking aan de leden te verbeteren. Doel is om op deze site de activiteiten van de Familievereniging, maar ook van Cliëntenraad en Vriendenstichting beter zichtbaar te maken voor de vertegenwoordigers.

www.SamenOverkempe.nl