grondsteenspreuk

Overkempe,

Plaats waar wij willen leven en werken
vanuit het licht van de geest
en de warmte van de ziel

Gij wezens, wevend en werkend
in aarde, water, lucht en vuur,
hoor ons aan:
beleef ons streven
te verbinden wat verbroken is,
te verlossen wat gebannen is.

Indachtig de geest van deze streek
willen wij beoefenen in vrijheid:
Ora, Convive et Labora.

Moge Christus ons de kracht geven
helend te leven en te werken
in de gemeenschap Overkempe.