vriendenstichtingen

Stichting Vrienden Overkempe is een zelfstandige stichting die bestaat uit vijf vrijwillige bestuursleden. Ieder met sterke betrokkenheid naar de cliënten van Overkempe.

Veel initiatieven en projecten kunnen niet vanuit de reguliere middelen worden bekostigd, maar zijn wel belangrijk voor het welzijn van de cliënten van Overkempe. Denk bijvoorbeeld aan het financieren van activiteiten of het financieren van middelen, die bijdragen aan kwaliteit van leven binnen de instelling. Uitgangspunt hierbij is dat de middelen die de stichting ter beschikking stelt voor alle bewoners iets opleveren.

Stichting Vrienden Overkempe heeft de afgelopen jaren al veel dingen gedaan, bijvoorbeeld: een nieuwe oven voor de bakkerij, picknicktafels, tandems, duofiets voor een rolstoel, maar ook een mooie bijdrage om het twintigjarig jubileum van Overkempe in stijl te kunnen vieren.

Zoals u kunt lezen is de Stichting Vrienden van Overkempe, een actieve stichting. Om deze activiteiten te kunnen blijven doen is zij afhankelijk van uw giften. Dus u begrijpt vast dat zij graag nieuwe vrienden maakt! Wilt u bijdragen aan het welzijn van onze bewoners en Stichting Vrienden van Overkempe steunen in haar activiteiten?

Dit kan! Zowel door periodiek als eenmalig financieel bij te dragen. Ook kunt u de stichting opnemen in uw nalatenschap. Bovendien zijn schenkingen en legaten fiscaal aftrekbaar. U kunt uw bijdragen overmaken naar rekeningnummer NL 50 TRIO 0379 6525 79 t.n.v. Stichting Vrienden Overkempe.

Meer informatie over de Stichting Vrienden Overkempe? Stel uw vragen via stichtingvriendenvanoverkempe@gmail.com  Of bel 0570 – 568 600

En zie ook de website van de Stichting Vrienden Overkempe via deze link

www.transparante-anbi.nl/product/Embed/2162