werken bij Overkempe

Bejegening met respect

Overkempe hecht veel waarde aan een professionele relatie tussen medewerker en cliënt en medewerkers onderling. Wij stellen te allen tijde het welzijn en het welbevinden van onze cliënten centraal in onze samenwerking. Wij tonen begrip en respect voor de  van ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten en hun positie. Dit vraagt om  inlevingsvermogen, vertrouwen, een respectvolle houding, betrokkenheid en goede communicatie.

Overkempe garandeert een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Agressief gedrag van medewerkers, cliënten of hun verwanten accepteren we dan ook niet. De medewerker heeft een professionele houding, dit betekent dat hij een cliënt, collega of derde nooit op een manier bejegent die hem in zijn waardigheid aantast. Daarnaast onthoudt de medewerker zich van discriminerende, kleinerende of (seksueel) intimiderende opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens werktijd maar ook daarbuiten tijdens alle activiteiten die door of namens de organisatie worden georganiseerd.

Overkempe helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.

Wij streven ernaar dat medewerkers zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Daarom is een open sfeer nodig. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar met respect benaderen, dat er ontwikkeling in het werk is en dat er gelegenheid wordt geboden competenties verder te ontwikkelen. Voor ons staat de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel, dus de kwaliteit van de medewerkers is ook van groot belang. Hiervoor bieden wij gedegen scholing. Om goede zorg en ondersteuning te bieden, stellen we de cliënt centraal en bewegen we mee over diverse disciplines: wonen, werken, cultuur en behandeling. Daarom hebben wij hier bevlogen medewerkers.bord olst