onze medewerkers

In de grondsteenspreuk van Verdandi staat de zin: “Verdandi is ontstaan uit het vuur van de ontmoeting”. Deze zin is veelzeggend. Er gebeurt veel op allerlei gebieden. Medewerkers zijn initiatiefrijk, verantwoordelijk, zij zien mogelijkheden waar anderen wellicht onmogelijkheden zien, ze zijn bereid tot samenwerken maar kunnen ook zelfstandig de schouders ergens onder zetten en zijn niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Dit alles om de bewoners en deelnemers de mogelijkheid te geven zich ten volle te ontplooien, want zij zijn het middelpunt.

Begeleiders van Verdandi zijn goed opgeleide professionals die werken vanuit de antroposofische mensvisie. Binnen Verdandi zijn er veel mogelijkheden om je als begeleider én als mens verder te ontwikkelen, zowel op gebied van wonen als werken worden cursussen, huisavonden en teamdagen georganiseerd.