onze zorg

Verdandi heeft twee locaties waar volwassenen wonen: de Groote Modderkolk in Loenen en Helios in Zutphen. De Groote Modderkolk is een zorgboerderij waar tien mensen met een verstandelijke beperking wonen, op Helios wonen zeven mensen met een meervoudig complexe handicap én acht mensen met een verstandelijke beperking, die begeleid wonen. Op beide locaties wordt 24-uurs zorg geboden.

Verdandi biedt een beschermde, veilige woonplek voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er wordt gewerkt, gekookt, gefeest, gewassen, gelachen, gehuild, kortom volop geleefd. Op deze manier wordt geleerd hoe het dagelijks leven eruit ziet, wat het van je verlangt en wat het je geeft, dit sluit aan bij de triple c methodiek die wij hanteren.

Er is op beide locaties een team van begeleiders met een meewerkend teamleider. Alle bewoners van Verdandi hebben een persoonlijk begeleider die de directe zorgbelangen behartigt en contact houdt met ouders, wettelijk vertegenwoordigers of betrokken instanties en probeert te helpen met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.

Verdandi biedt zorg, begeleiding en ondersteuning bij het samen wonen, samen werken en samen leven. Voor ons zijn de mogelijkheden van de bewoner/deelnemer leidend, niet zijn of haar beperking.