wonen

Verdandi heeft twee locaties waar  volwassenen wonen: de Groote Modderkolk in Loenen en Helios in Zutphen.tuin in juli 2011 (16)

De Groote Modderkolk is een zorgboerderij waar tien mensen met een verstandelijke beperking wonen, op Helios wonen zeven mensen met een meervoudig complexe handicap én acht mensen met een verstandelijke beperking, die begeleid wonen. Op beide locaties wordt 24-uurs zorg geboden.

Hel 09 1