grondsteenspreuk

Verdandi

Ontstaan uit het vuur van de ontmoeting

Vol vertrouwen het ideaal volgend

vanuit het hart

Groeiend steeds vernieuwend

Verdandi

verbinding zoekend vanuit onze eigen ziel

ontmoeten wij elkaar

vanuit stilte zien wij

wij zijn niet hetzelfde maar toch gelijk

Verdandi

ontwikkeling vanuit bewustzijn

in contact met de wereld en elkaar

met respect voor het wordende

Verdandi