historie

Stichting Verdandi is in juli 2001 opgericht op initiatief van een aantal zorgverleners en een groepje ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De ouders zochten voor hun kinderen een toekomstperspectief, dat het toenmalige bestaande zorgaanbod niet in staat was te bieden. De zorgverleners waren op zoek naar een kleinschalig project, waarin met een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, basisprincipes konden worden gerealiseerd als: zinvol en gelukkig leven, nuttig werk, respect en een continue ontwikkeling.

Deze basisprincipes zijn duidelijk herkenbaar in de sociaaltherapie, de antroposofische benadering van (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is dan ook deze antroposofische zorgvisie, die Verdandi nastreeft. Zo ontstond een woon- en werkgemeenschap, die in haar eigen onderhoud kon voorzien. Voor de huisvesting van het project kocht Stichting Scilla van de Vereniging Natuurmonumenten een boerderij in Loenen (Veluwe) en liet er voor Verdandi een nieuwe woonboerderij met activiteitenruimte bouwen. Inmiddels zijn er stallen bij gebouwd, is er een theeschenkerij gehuisvest en een prachtige moestuin gerealiseerd.

Tijdens deze groei is er een bestaande woongemeenschap, Helios,  in de Zutphense woonwijk EOS aangesloten voor mensen met een beperking.