vriendenstichting

Er is een actieve vriendenstichting in het leven geroepen.

Dit is een stichting die zich ten doel heeft gesteld, om de drie locaties van Verdandi, te weten Helios in Zutphen, ’t Atelier en de Groote Modderkolk in Loenen te ondersteunen met materialen en activiteiten, die niet via een verzekering of AWBZ worden betaald.

De Stichting Vrienden van Verdandi is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de donatie van uw inkomen aftrekbaar is. Het ANBI registratienummer is 851061989.

Het rekeningnummer van de stichting is NL20RABO0300074433 t.n.v. Stichting Vrienden van Verdandi

Contact:  Info@vriendenvanverdandi.nl