onze mensen

Medewerkers op Bronlaak zijn betrokken en professioneel. Gelijkwaardigheid staat centraal tijdens de ontmoeting met, en in ondersteuning van bewoners.

Onderstaande spreuk staat centraal in het dagelijks leven van medewerkers en bewoners, familie, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij Bronlaak.

Wanneer van eenieder de beste krachten
in de gemeenschap gaan leven.
En de gehele gemeenschap zich vormt
gespiegeld aan de mensenziel.
Dan schept dat levenskwaliteit.

Rudolf Steiner                 Lex Bos