onze zorg

De opgave die DeSeizoenen zich stelt, is de cliënt aan te moedigen om zijn of haar eigenheid verder te ontwikkelen. Hierbij worden cliënten ondersteund door begeleiders, therapeuten, orthopedagoog of arts.

DeSeizoenen wil niet alleen verantwoorde zorg maar ook goede zorg bieden. Een kernwaarde binnen de zorg en ondersteuning die wij bieden is daarom de kwaliteit van de ontmoeting tussen mensen.

Het gaat ons om het wezenlijke van de andere mensen te zien en wij trachten als dat nodig is “achter gedrag” te kijken. Wat is iemands wilsrichting? Ontwikkeling houdt onder meer in het aansluiten bij de wilsimpuls van de ander en het bevorderen van diens initiatief (eigen regie).

Onze medewerkers handelen vanuit de volgende basiswaarden:

Gelijkwaardigheid
Het besef dat ieder mens, medewerker of cliënt, in de kern gelijkwaardig is aan de ander en dat ieder mens talenten met zich meebrengt en ontwikkel-uitdagingen kent.

Dienstbaarheid
Elkaar helpen bij de unieke ontwikkelweg van de ander.

Tegenwoordigheid van geest
Situationeel handelen vanuit inlevend waarnemen en een levendig denken.

In onze visie ontwikkelen mensen zich met en aan elkaar. Daarom noemen wij onze zorg sociaaltherapie. Cliënten voelen zich bij ons thuis in een woon- en/of werkgemeenschap. Het dagelijkse samen leven en werken staat voorop en wij willen onze cliënten met onder andere veel culturele en gezamenlijke activiteiten een rijk leven bieden.