privacy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
DeSeizoenen kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u gebruik maakt van deze website. Of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website gegevens aan DeSeizoenen verstrekt. DeSeizoenen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom DeSeizoenen gegevens nodig heeft
DeSeizoenen verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Bewaren van gegevens
DeSeizoenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
DeSeizoenen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van DeSeizoenen worden door Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DeSeizoenen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar functionaris.gegevensverwerking@deseizoenen.org . DeSeizoenen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
DeSeizoenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat de gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik van de gegevens, neem dat zo snel mogelijk contact met DeSeizoenen op functionaris.gegevensverwerking@deseizoenen.org of via 0485-388900

Klachten
Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek tot het uitoefenen van uw rechten kunt u hierover een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van DeSeizoenen (zie hieronder). U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens
Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensverwerking van DeSeizoenen via functionaris.gegevensverwerking@deseizoenen.org