wonen en logeren

Wonen
Je hebt dan misschien een handicap maar je bént niet je handicap. Jij wilt jezelf, net als ieder ander, zo goed mogelijk ontwikkelen en zoveel mogelijk jezelf zijn, jezelf worden. En waar kan dat beter dan op een plek waar jij je thuis voelt? Vandaar dat onze woonvoorzieningen voor volwassenen met een ontwikkelingsstoornis een huiselijke, gezellige en warme sfeer hebben. In gemengde groepen woon je samen met anderen. Samen met je huisgenoten geef je vorm aan het wonen. Het is immers jullie thuis. Natuurlijk zal de medewerker ondersteuning bieden, maar dingen worden je niet onnodig uit handen genomen. Je leeft hier gelijkwaardig aan elkaar, vervult zo mogelijk je huishoudelijke taken en doet, individueel of gemeenschappelijk, je eigen ding in je eigen vrije tijd.

Wonen bij DeSeizoenen kan op veel verschillende manieren, variërend van meer begeleid zelfstandig wonen tot 24-uurs (zeer intensieve) begeleiding, of van samen wonen in een groep tot alleen wonen in een appartement. Meer informatie over wonen vind je op de pagina’s van onze locaties. Open woonplekken staan vermeld onder het kopje: Open woonplek.

Voor vragen en een oriënterend bezoek of aanmelding neem je contact op met een van onze zorgbemiddelaars via zorgbemiddeling@deseizoenen.org

Logeren
Ook wie tijdelijk bij ons verblijft in een van ons logeerhuizen, vindt bij ons warmte, rust, ruimte en gezelligheid. Onze logeerhuizen bieden onderdak aan jongeren en volwassenen die in de thuissituatie veel bijzondere zorg en aandacht vragen. Dit vergt veel van degenen die hen dagelijks begeleiden in de thuissituatie. Logeeropvang kan de zorg even van hun schouders nemen. Voor de tijdelijke gasten zelf betekent het logeren een uitbreiding van hun leefwereld; logeren is leuk! De logeervoorziening wordt ook gebruikt om de overgang van het ouderlijk huis naar het op jezelf wonen geleidelijk te laten verlopen. Dus als geleidelijke overgang naar wonen buiten het ouderlijk huis of te wel ‘het leren wonen’.

Mogelijkheden
Je kunt op een doordeweekse dag of tijdens de weekenden komen logeren. Een combinatie is ook mogelijk als jouw indicatie dit toelaat. Samen met alle betrokkenen bekijken we hoe de logeeropvang het beste aansluit bij jouw vraag en bij je thuissituatie.

Locaties
Bronlaak: Logeerhuis
‘Het Veerhuis’
Gemertseweg 36
5841 CE Oploo

De Corisberg
Corisberg 1
6416 HJ Heerlen

Corisberg heeft 1 logeerplek en het Veerhuis op Bronlaak heeft 2-3 logeerplekken.

Informatie over logeren kun je opvragen bij onze zorgbemiddelaars via zorgbemiddeling@deseizoenen.org