kwaliteit en veiligheid

DeSeizoenen biedt cliënten kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving. Deze zorg en ondersteuning worden geboden door goed opgeleide maar bovenal betrokken medewerkers. De inzet van onze medewerkers is erop gericht dat iedere cliënt zijn of haar talenten kan ontwikkelen waarbij eigen regie en medezeggenschap worden gewaarborgd. Ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers worden nauw betrokken. Samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger maken we op basis van zijn wensen afspraken over de ondersteuning. Deze afspraken zijn gebaseerd op het professionele inzicht van de begeleider en behandelaar en passen binnen de geldende zorgindicatie. De ervaringen van de geboden ondersteuning en de kwaliteit van begeleiding worden met de cliënt en diens vertegenwoordiger regelmatig besproken en waar nodig worden ontwikkeldoelen en begeleidingsafspraken bijgesteld.

Kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving worden vanuit DeSeizoenen in de dagelijkse praktijk onder andere gerealiseerd door:

  • Opstellen, uitvoeren en bijstellen van zorg- en begeleidingsafspraken
  • Medezeggenschap cliënt en vertegenwoordiger
  • Meten cliëntervaring
  • Clientveiligheidscommissie waarin incidenten en ongewenste situaties worden besproken t.b.v. van verbeteringen
  • Commissie vrijheidsbeperking voor het bespreken, evalueren, bijstellen en afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Klachtenbeleid met klachtenfunctionaris
  • Vertrouwenspersoon voor de cliënt en de medewerker
  • Brandveiligheid van voorziening gewaarborgd inclusief BHV-oefeningen samen met de cliënt.

Wij werken binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving aangevuld met eigen opvattingen, normen en waarden voortkomend uit de antroposofische mensvisie.

Kwaliteit en veiligheid in 2023

In ons kwaliteitsrapport over 2023 vindt u een uitgebreide terugkoppeling over Kwaliteit en Veiligheid bij DeSeizoenen in 2023. Hier vindt u het Kwaliteitsrapport DeSeizoenen 2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de veiligheid en kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking. Hierbij kijken ze ook naar hoe cliënten hun zorg ervaren. De IGJ controleert de veiligheid en kwaliteit met wettelijke regels en beroepsnormen. U leest hier meer over de rol van de IGJ: Gehandicaptenzorg | Zorgsectoren | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl). Vindt er een calamiteit plaats binnen een zorgorganisatie, dan maakt de inspectie hierover een rapport. Zo’n rapport vindt u dan terug op de website van de IGJ: Wat maken we openbaar | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

Cliënttevredenheid

In de periode november 2021 – januari 2023 is bij de locaties van DeSeizoenen Client Tevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd. Een CTO is een onderzoek naar kwaliteitservaringen van bewoners en verwanten/vertegenwoordigers en wordt uitgevoerd voor alle woonhuizen en werkgebieden. Daarbij scoorden we een prachtige 8,5!

Wilt u de samenvatting van het rapport bekijken? Dan kan dat hier: Resultaten CTO’s 2021-2022 alle locaties

Certificering

DeSeizoenen voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen Versie 2015.