kwaliteit en veiligheid

DeSeizoenen biedt cliënten kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving. Deze zorg en ondersteuning worden geboden door goed opgeleide maar bovenal betrokken medewerkers. De inzet van onze medewerkers is erop gericht dat iedere cliënt zijn of haar talenten kan ontwikkelen waarbij eigen regie en medezeggenschap worden gewaarborgd. Ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers worden nauw betrokken. Samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger maken we op basis van zijn wensen afspraken over de ondersteuning. Deze afspraken zijn gebaseerd op het professionele inzicht van de begeleider en behandelaar en passen binnen de geldende zorgindicatie. De ervaringen van de geboden ondersteuning en de kwaliteit van begeleiding worden met de cliënt en diens vertegenwoordiger regelmatig besproken en waar nodig worden ontwikkeldoelen en begeleidingsafspraken bijgesteld.

Kwalitatieve goede en verantwoorde zorg en begeleiding in een veilige omgeving worden vanuit DeSeizoenen in de dagelijkse praktijk onder andere gerealiseerd door:

  • Opstellen, uitvoeren en bijstellen van zorg- en begeleidingsafspraken
  • Medezeggenschap cliënt en vertegenwoordiger
  • Meten cliëntervaring
  • Clientveiligheidscommissie waarin incidenten en ongewenste situaties worden besproken t.b.v. van verbeteringen
  • Commissie vrijheidsbeperking voor het bespreken, evalueren, bijstellen en afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Klachtenbeleid met klachtenfunctionaris
  • Vertrouwenspersoon voor de cliënt en de medewerker
  • Brandveiligheid van voorziening gewaarborgd inclusief BHV-oefeningen samen met de cliënt.

Wij werken binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving aangevuld met eigen opvattingen, normen en waarden voortkomend uit de antroposofische mensvisie.

Kwaliteit en veiligheid in 2020

In ons kwaliteitsrapport over 2020 vindt u een uitgebreide terugkoppeling over Kwaliteit en Veiligheid bij DeSeizoenen in 2020. Hier vindt u het Kwaliteitsrapport 2020

Wilt u meer weten over de cliënttevredenheid in 2017/2018 (in 2021 volgt een nieuwe meting) door cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers? Bekijk dan ook dit document: cliënttevredenheid 2017 2018.

Certificering

DeSeizoenen zit momenteel in een overgangsfase van NEN-certificering (EN15224) naar ISO9001 certificering. Hierbij is de keuze gemaakt om dit traject te laten begeleiden door CIDZ (Certificatie in de zorg), waarbij in de komende maanden de certificering voorbereid gaat worden om begin 2022 op te gaan voor de daadwerkelijke certificering.