cliënten

Wie zijn de cliënten van DeSeizoenen?

DeSeizoenen biedt zorg en begeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en / of gedragsproblematiek op een van de 7 antroposofische locaties in Nederland. Deze  locaties zijn sterke gemeenschappen, eilanden van rust in de hectische samenleving van alledag.

Deze ondersteuning kan zich op alle levensgebieden plaatsvinden. Zoals op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, leren en vrije tijd. Van begeleid zelfstandig wonen tot intensieve 24 uur zorg.

Het kan zijn dat onze cliënten thuis wonen, bij hun ouders of (begeleid) zelfstandig. Of dat zij wonen in een van onze woonhuizen.

Bovengenoemde begeleiding, faciliteiten wordt gefinancierd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg). Voor een WMO indicatie kunt u terecht bij uw gemeente en een WLZ indicatie kunt u terecht bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).