DeSeizoenen

Identiteit is voor DeSeizoenen meer dan de antroposofische inspiratie alleen. Het is ook onze geschiedenis, onze organisatiestructuur, onze cliënten en hun families, onze medewerkers en vrijwilligers en in het bijzonder de specifieke bijzonderheden die elke locatie van DeSeizoenen met zich meebrengt.

Mission Statement DeSeizoenen
DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en/of gedragsproblematiek.

In onze woon- en werkgemeenschappen ondersteunen wij het samen-wonen, samen-werken en samen-leven. Op basis van onze antroposofische mensvisie willen wij sociale verbanden scheppen die het welzijn en de ontwikkeling van cliënten en medewerkers bevorderen. Hiertoe behoren medecliënten, medewerkers, familie en vrienden, maatschappelijke omgeving en vrijwilligers. Wij geloven dat elk mens unieke mogelijkheden en talenten heeft, ondanks een verstandelijke of fysieke beperking.

De waarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest dragen wij uit in onze begeleiding en ondersteuning.

 

Het logo
Het logo van DeSeizoenen is ontworpen door Melroy Bisel en is geïnspireerd op het klaverbladmodel dat Bernard Lievegoed heeft gepresenteerd in zijn boek Organisaties in ontwikkeling, zicht op de toekomst. Wat opvalt aan het logo is dat het transparant is: je kunt er doorheen kijken. Daarnaast zijn er regenboogkleuren in verwerkt. De vier seizoenen komen terug in de punten van de lemniscaten: blauw voor winter, groen voor lente, geel voor de zomer en het rood voor de herfst.

DeSeizoenen kiest met haar logo voor de eigenheid én onderlinge verbondenheid van de verschillende locaties. Woon- en werkgemeenschappen die een beschermende en voedende (healing environment) kwaliteit hebben en die in een open verbinding staan met de omringende samenleving. DeSeizoenen doet op iedere cliënt, medewerker en betrokkene het appèl om de handen uit de mouwen te steken en met geloof in eigen kunnen het beste uit zichzelf én de ander te halen. Het bestaansrecht van de woon-werkgemeenschappen is gebaseerd op het bieden van op de antroposofie geïnspireerde zorg die maximaal voldoet aan alle maatschappelijke eisen van goed zorgverlenerschap. Alles staat ten dienste van deze opdracht.

U kunt meer lezen in het beleidsdocument:
DeSeizoenen Identiteit