niet Wlz-diensten

Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van één van de woningen van DeSeizoenen en voor hun verwanten en/of begeleiders.

Welke producten en diensten zijn inbegrepen bij uw verblijf?
In onderstaande brochure leest u welke producten en diensten inbegrepen zijn bij uw verblijf bij DeSeizoenen.  U leest ook wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie van belang. De ZZPindicatie bepaalt of er sprake is van verblijf inclusief behandeling of verblijf exclusief behandeling.

Vanaf 2015 bestaat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) niet meer. De zwaarste langdurige zorg is nu geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliënten met een indicatie verblijf (en behandeling) krijgen hun zorg via deze Wlz. Voor hen is er niks veranderd. Cliënten met een indicatie beschermd wonen krijgen hun zorg via de Wmo.

Cliënten die lichtere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Voor hen is deze brochure niet bedoeld.

Wat wordt voor u betaald?
Als u bij DeSeizoenen woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed uit de Wlz of de Wmo. U heeft recht op producten die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf. Bijvoorbeeld aanpassingen in uw appartement vanwege uw beperking, maar ook drie maaltijden per dag en voldoende eten en drinken. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) brengt wel een verplichte eigen bijdrage in rekening voor de zorg die u ontvangt. Die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Wat betaalt u zelf?
Een etentje buiten de deur, een bezoek aan de kapper of een nieuwe jas, dat soort dingen betaalt u zelf.

Wanneer vraagt DeSeizoenen een bijdrage?
DeSeizoenen biedt bewoners producten en diensten aan die niet onder de Wlz vallen en waar DeSeizoenen geen geld voor ontvangt. Het gaat dan vaak om extra dingen, die duidelijk buiten de eerste levensbehoefte vallen. Bijvoorbeeld een dagje uit of andere zaken die u vrijblijvend gebruikt, zoals het verzorgen van uw was door DeSeizoenen.

Er zijn dus zaken die niet onder de Wlz vallen en waar DeSeizoenen een bijdrage voor vraagt. In onderstaande brochure staan vooral de zaken genoemd waar veel cliënten gebruik van maken. Er staat per product of dienst of DeSeizoenen er voor zorgt en of u zelf een bijdrage betaalt. 

De brochure is een richtlijn
Waar bewoners van een Wlz-instelling recht op hebben, is wettelijk geregeld in de Wet langdurige zorg. Deze brochure beschrijft in het algemeen waar u recht op heeft. De inhoud van deze brochure is bedoeld als richtlijn. Aan de  tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt voor informatie ook de website van Zorginstituut Nederland   raadplegen (www.zorginstituutnederland.nl). Op hun website staat een verwijzing naar het Wlzkompas. In het Wlz-kompas legt Zorginstituut Nederland uit welke zorg onder de Wlz valt. Het Wlz-kompas wijst de weg in de Wlz.

Meer informatie kunt u lezen in het document: Daar heeft u recht op bij DeSeizoenen 2020

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar secretariaat@deseizoenen.org