Daar heeft u recht op bij DeSeizoenen

Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van één van de woningen van DeSeizoenen en voor hun verwanten en/of begeleiders.

Welke producten en diensten zijn inbegrepen bij uw verblijf?
In onderstaande brochure leest u welke producten en diensten inbegrepen zijn bij uw verblijf bij DeSeizoenen.  U leest ook wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie van belang. De ZZP-indicatie bepaalt of er sprake is van verblijf inclusief behandeling of verblijf exclusief behandeling.

De zwaarste langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliënten met een indicatie verblijf (en behandeling) krijgen hun zorg via deze Wlz. Cliënten met een indicatie beschermd wonen krijgen hun zorg via de Wmo.

Cliënten die lichtere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Voor hen is deze brochure niet bedoeld.

De brochure is een richtlijn
De inhoud van deze brochure is bedoeld als richtlijn.

Meer informatie kunt u lezen in het document: Daar heeft u recht op bij DeSeizoenen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar secretariaat@deseizoenen.org