individuele en ambulante begeleiding

Vanuit een centraal punt (het Steunpunt, St. Anthonis) wordt door begeleiders ondersteuning geboden aan cliënten die zelfstandig wonen. De ondersteuningsvraag is zeer uiteenlopend.

Cliënten wonen in een huis of appartement in Sint Anthonis, een andere gemeente, maar ook in appartementen op Bronlaak.

De ondersteuning wordt geboden, volgens afspraak, bij de cliënten thuis. De ondersteuning en het rapporteren is gerelateerd aan de ondersteuningsvraag, waarbij het ondersteuningsplan leidend is. Daarnaast geven de begeleiders ook ondersteuning bij calamiteiten.

Er wordt zowel ondersteuning geboden aan cliënten met een 24-uursindicatie als aan cliënten zonder 24-uursindicatie.

Visie/Doelstelling
Cliënten begeleiden en ondersteunen in en naar volwaardig burgerschap. De individuele cliënt staat centraal.

Uitgangsbegrippen
De uitgangsbegrippen zijn het begeleiden en ondersteunen naar een grotere mate van zelfstandigheid en zelfbeschikking waarbij zoveel mogelijk gerelateerd wordt aan de eigen verantwoordelijkheid en de eigen keuzes en ontplooiingskansen van de cliënt.

Het Team
Bovenaan staat wederzijdse respectvolle bejegening. Duidelijkheid en eenduidigheid zijn een troef binnen de communicatie tussen cliënt en begeleider.

Het team bestaat uit gemotiveerde en enthousiaste mensen met bezieling voor het werken met mensen.