cultuur

Traditie, gewoonte en ritme

Door het jaar heen vieren we met compassie de feesten van het jaar. Hierin volgen we het ritme van de christelijke feestdagen en van de natuur. De processen die we in de natuur kunnen beleven en zien zijn thema’s van het leven die we in ons eigen bestaan ook terug kunnen vinden. We volgen het ritme van het jaar met de eigenheid dat het moment met zich meebrengt.

De feesten, ontmoetingen en bijpassende culturele activiteiten zijn ijkpunten in de cyclus van het jaar. Deze helpen ons te oriënteren in tijd, ruimte en plaats. Het jaarlijks terugkerende ritme brengt herkenning en veiligheid. Het meegaan in de jaarfeesten cyclus laat ons naar buiten kijken en ervaren hoe de natuur om ons heen ons voorleeft en helpt onszelf te verbinden met de wereld om ons heen. Jaarfeesten laten ons daarmee ook naar binnen kijken naar ons eigen leven, naar elkaar en naar onze gemeenschap.

In de voorbereiding en beleving van deze bezinningsmomenten worden we uitgenodigd een innerlijke activiteit te ontwikkelen. Hiervoor zijn eigen beleving, inbreng, inspraak door bewoners én medewerkers vanuit een actieve houding van belang. Het gaat hierbij om de bewustwording van het moment en de tijd waarin we leven. Ontmoetingen tijdens de terugkerende maar vooral bewegelijke culturele activiteiten helpen hierbij.

Culturele activiteiten betreffen onder andere kunst, voorstellingen, vieren en beleven van jaarfeesten en de zondagsdiensten met perikopentekst passend in de tijd, zij weven het jaarverloop in elkaar.

Deze gezamenlijke culturele activiteiten en ontmoetingen geven voeding aan het leven en aan de ziel. Een goede voorbereiding en ondersteuning vanuit het individu en de hele gemeenschap zijn belangrijk om deze ‘voeding’ op te kunnen nemen, op weg te gaan en te verwerken in ieders eigenheid en spirituele ontwikkeling.