Wando

 

 

 

 

De Wando biedt dagbesteding aan de senior bewoners van Bronlaak. Zij vertoeven hier van maandag t/m vrijdag. Het is een plek waar rust, veiligheid, regelmaat, structuur, sfeer en harmonie centraal staan. We hebben een klein team van medewerksters zodat er een wederzijdse vertrouwensband wordt opgebouwd.

 

Activiteiten:

Centraal staat de bewoner met zijn wensen. We bieden dagbesteding met aandacht voor afbouw van het werkleven. Een zinvolle dag invulling, die is afgestemd op de individuele mogelijkheden van de bewoner. Ze kunnen aan elkaar beleven wat het inhoud om samen ouder te worden.

 

Er wordt veel aandacht besteed aan de jaarfeesten, die als een rode draad door het jaar lopen. Dit gebeurd d.m.v. het aankleden van de jaartafel, verhalen die voorgelezen worden en muziek die we luisteren.

Ook zijn er gezamenlijke therapieën; beweging voor ouderen, muziektherapie, schilderen en euritmie. Deze therapieën hebben als hoofddoel: ondersteuning van de excarnerende processen, o.a. het loslaten van hun werkleven en terug kijken op hun eigen leven.

De individuele activiteiten zijn divers, zoals: het bakken van koekjes en appeltaart, breien, weven schilderen, puzzelen. Voor sommige bewoners is een activiteit niet meer haalbaar. Ze zijn toch zinvol aanwezig, door belevingsgericht betrokken te worden bij de groep en de activiteiten.