cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) Corisberg bestaat uit een cliënt- en oudergeleding.

De cliëntgeleding wordt vertegenwoordigd door de bewonersraad en Jacqueline van Velzen, coach bewonersraad.

De oudergeleding bestaat uit vier Cliëntenraadleden. Om de twee maanden vindt er een Cliëntenraadoverleg plaats.