cliëntenraad

Als Lokale Cliëntenraad van De Corisberg zien wij het als onze taak om cliënten, ouders en wettelijk vertegenwoordigers de mogelijkheid te bieden om binnen DeSeizoenen mee te weten, mee te denken en mee te beslissen, kortom om mee te doen bij het vorm geven aan en borgen van een kwalitatief goede zorg in een fijne woon- en werkomgeving waarbij het antroposofisch gedachtengoed tot z’n recht komt.

De Lokale Cliëntenraad De Corisberg bestaat momenteel uit 6 cliëntvertegenwooordigers en uit evenzoveel bewoners. We spreken van de cliëntvertegenwoordiging enerzijds en de Bewonersraad anderzijds.

De cliëntvertegenwoordigers

 • Jean-Pierre Latour (voorzitter, 06 224 89 456)
 • Dettie Ritzerveld
 • Nel Peters
 • Paul Nowacki
 • Patrick Wolfs
 • Robert in ’t Veld

De Bewonersraad

 • Cindy
 • Cor
 • Hans
 • Marcel
 • Mike
 • Paulo
 • en wordt bijgestaan door Jacqueline van Velzen als ondersteunende coach.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of over het werk dat zij doen, stuur dan een mailtje naar lcrcorisberg@gmail.com .