vrijwilligers

Momenteel zijn er een veertigtal vrijwilligers op De Corisberg actief. De vrijwilligers worden begeleid door een vrijwilligerscoördinator. Vrijwilligers worden ingezet bij allerlei klusjes. Van het voeren van het vee tot het maatje zijn van een van onze bewoners door daar bijvoorbeeld een keer mee te gaan winkelen of wandelen. Ook worden vrijwilligers ingezet bij het organiseren van allerlei activiteiten zoals kerstviering, wandelen of met de bus rijden met bewoners. Vrijwilligers zorgen op De Corisberg net voor dat beetje extra. Het is dan ook heel dankbaar om vrijwilliger te zijn op De Corisberg. Je kunt informatie opvragen of je aanmelden bij Linda Salvelsberg, via het algemeen nummer van De Corisberg (zie bij Contact).