onze medewerkers

Hartezorg.

Binnen de Corisberg werken medewerkers vanuit de grondwaarden gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest.

Deze grondwaarden leggen de basis voor persoonlijk leiderschap dat van elke medewerker verlangd wordt om de op de antroposofie geïnspireerde “goede ” zorg of ondersteuning te kunnen leveren binnen de daartoe vastgestelde kaders.

Medewerkers staan afwisselend en in verschillende diensten  klaar om bewoners en cliënten te ondersteunen in hun leven. Bijgestaan door ouders, familieleden, omgeving, vrijwilligers en allerlei andere mensen.

Medewerkers op de Corisberg zijn vakmensen die zorg en ondersteuning leveren vanuit een professionele context. Ze zijn professionals maar zeker ook mensen die vanuit hun hart werken.