historie

meer Brookberg

Elivagar is ontstaan uit een particulier initiatief van de grondlegger en pionier Rob Klaus, die vanuit de antroposofische woon-werkgemeenschap Bronlaak naar Roggel kwam om zorg te gaan bieden aan kwetsbare en vaak moeilijk plaatsbare bewoners. In het buitengebied de Brookberg werd een start gemaakt met biologisch tuinieren en in 2004 werden in het centrum van Roggel vier woonhuizen voor ieder respectievelijk zes zorgvragers gebouwd. In 2009 werd gefuseerd met Bronlaak te Oploo en vervolgens met Zonnehuizen. Zo ontstond een landelijke keten van antroposofische zorgaanbieders. In 2012 heeft een doorstart plaatsgevonden onder de naam DeSeizoenen.