wonen

In vier woonhuizen aan de Koppelstraat kunnen in totaal 24 bewoners wonen. De groepen zijn zodanig samengesteld dat er als het ware een klein huisgezin wordt gevormd, waarin men met elkaar zorgt voor huiselijkheid, gezelligheid en vooral ook veiligheid die zo broodnodig zijn om je thuis te voelen. De begeleiding streeft ernaar om van het woonhuis samen met de bewoners een thuis te maken. Er vinden huisvergaderingen plaats waar taakjes verdeeld worden, het menu wordt samengesteld en de feestjes geregeld.

In Horn, op het terrein van Rubicon wonen acht LVB jongeren met elkaar, die vooral leren om in het ritme van huiselijkheid te komen. Uitgangspunt is het creëren van een woonomgeving, waar het groeien naar zelfstandigheid centraal staat. Door middel van competentiegericht werken en het gebruik van de INVRA (inventarisatie zelfredzaamheidsaspecten), wordt doelmatig en structureel aan (deel)doelen gewerkt. Het ontwikkelen van talenten, vaardigheden op basis van persoonlijke krachten, is het belangrijkste. Er wordt een groot beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid, motivatie en inzet om zelfstandigheid op alle facetten van ontwikkeling te bereiken.

Jongeren hebben hun eigen kamer en zijn zo zelfstandig mogelijk. De gemeenschappelijke ruimtes worden samen verzorgd. Men leert vooral ook om rekening met elkaar te houden door het opruimen van je eigen kamer, de afwas doen enzovoort.

Wanneer een bepaald niveau van zelfstandigheid bereikt is, bestaat de mogelijkheid door te groeien naar een eigen appartement in een ‘wonen op proef constructie’. Er moet dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Begeleiding wordt gaandeweg afgebouwd en eigen motivatie en verantwoordelijkheid worden opgebouwd.  Op dit moment wordt door het team ambulant 5 jongen begeleid die al zelfstandig wonen in de regio.