samenwerkingsverbanden

Elivagar werkt waar nodig samen met GGZ-gehandicaptenzorg voor diagnostiek, verslavingszorg en expertisecentra (onder andere CCE). Externe expertise wordt daar waar nodig gezocht om volledige ontwikkeling en ontplooiing van de bewoners te kunnen realiseren. Er is een nauwe samenwerking met alle zorgaanbieders in de regio en waar nodig wordt de expertise op consultbasis ingehuurd. Op locatieniveau is er een sterke verbondenheid met de Roggelse dorpsgemeenschap en de diverse zorgaanbieders in de regio.

Samenwerking vindt plaats met MFCG, Mee, Ortholaan, Dichterbij, CMA, Veiligheidshuis, gemeentes in de regio en diverse andere zorgaanbieders.