scholing / training

Scholing Jaarlijks wordt voor de medewerkers een scholingsplan opgesteld waarin veel aandacht is voor actuele zaken. De antroposofie krijgt hier veel aandacht en alle medewerkers worden geschoold in antroposofische grondbeginselen. Uiteraard worden medewerkers geschoold in het op peil houden van vakkennis en in een aantal verplichte onderwerpen zoals: voorbehouden handelingen, middelen en maatregelen en bedrijfshulpverlening (BHV). Er is ook ruimte voor individuele scholingsvragen.

Het werken in de zorg vraagt de nodige basiskennis en vaardigheden. Onze medewerkers volgen dan ook regelmatig trainingen op het gebied van onder andere ziektebeelden, veiligheid, weerbaarheid en bejegening. Hierbij integreren we zoveel mogelijk de antroposofische mensvisie.

Elke locatie stelt jaarlijks een opleidingsplan op met een ruim aanbod aan collectieve trainingen, workshops en trainingen in teamverband. Tevens is er ruimte voor individuele leertrajecten. Iedere medewerker kan een persoonlijke ontwikkelingsplan overeenkomen met zijn of haar leidinggevende. Het persoonlijke ontwikkelingsplan bevat afspraken op het gebied van ontwikkeling en maakt deel uit van het jaargesprek.

DeSeizoenen heeft samen met de Ondernemingsraad een studiefaciliteitenregeling opgesteld met spelregels rondom aanvragen, toekenning en vergoeding in tijd en geld.