cliëntenraad

Beide locaties van Verdandi , Helios en De Groote Modderkolk, hebben een goed functionerende Cliëntenraad.

Cliënten en vertegenwoordigers hebben zowel op Verdandi als op DeSeizoenen niveau invloed. Lokaal kunnen cliënten en vertegenwoordigers door medezeggenschap invloed uitoefenen bij Verdandi op de zorg- en dienstverlening van hun instelling. Deze lokale Cliëntenraad overlegt met de locatiemanager en, indien nodig, met de directie. De Cliëntenraad is de achterban van de Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen.